Regulament CDI

Dragi colegi,

pentru ca am primit mai multe mesaje, va reamintesc faptul ca regulamentul valabil pentru CDI e cel aprobat prin OMECTS nr. 5556/2011

Definitivare si grade didactice profesori documentaristi-Universitatea Oradea

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC

C.P. nr. 114, Oficiul Poştal 1, str. Universităţii nr. 1, Oradea, Bihor

tel./ fax 00.40.259.408148

e-mail: vasile@marcunet.com Pagina web: www.uoradea.ro

Nr.______ din _________________

Către,

Inspectoratul Şcolar al Judeţului _________________________________

Cu deosebită plăcere ne reamintim de colaborarea noastră şi vă dorim un an nou şi mai bun. Vă informăm că programul / calendarul acţiunilor de perfecţionare pe anul 2011 este următorul:

a) Colocviul de admitere pentru gradul didactic I, seria 2011 – 2013 (cei care s-au înscris în perioada 01 – 31.10. 2010) se va desfăşura în ziua de LUNI 31   ianuarie    2011 începând cu ora 9,00, la sediul D.P.P.P.D. Oradea, (Clădirea Nouă et. III sala E307) conform următorului program:

a). Pentru   PROFESORI:

1. Ora 9,00 – Aria curriculară Limbă şi comunicare:

1.1. Limba şi literatura ROMÂNĂ – ora 9,00

1.2. Limba şi literatura ENGLEZĂ – ora 10

1.3. Limba şi literatura FRANCEZĂ şi Limba şi literatura GERMANĂ – ora 11

2. Ora 12 – Aria curriculară Om şi societate:

2.1. Istorie – ora 12.00

2.2. Geografie şi celelalte – ora 12.30

3. Ora 13 – Aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii

3.1. Matematică – ora 13

3.2. Ştiinţe – ora 13.30

4. Ora 14 – Aria curriculară Arte

4.1. Arte plastice – ora 14

4.2. Muzică – ora 14.30

5. Ora 15 – Aria curriculară Educaţie fizică şi sport

6. Ora 16 – Aria curriculară Teologie (ortodoxă şi baptistă)

7. Ora 17 – Aria curriculară Tehnologii şi Educaţie tehnologică

8. Ora 18 – Profesor documentarist

b). Pentru    ÎNVĂŢĂTORI   şi   EDUCATOARE:

Ora 9 – Învăţători – limba română

Ora 10 – Educatoare – limba română

Ora 11 – Învăţători – limba maghiară

Ora 12 – Educatoare – limba maghiară

*** Taxa de procesare este de 200 lei, plătibilă la serviciul taxe al Universităţii (candidaţii se vor prezenta cu chitanţa la colocviu).

*** Pentru colocviu cadrele didactice vor pregăti planul lucrării metodico – ştiinţifice.

*** Predarea lucrării – în formă definitivă – până în 31.08.2012.

Definitivarea   în   învăţământ   – sesiunea   august   2011:

 • PROFESORI:

 1. 1. Luni  22.08.2011, ora 16,00 – examen scris la specialitate şi metodica predării acesteia (repartizarea pe săli a candidaţilor va fi afişată în data de 22.08.2011 ora 13,00).
 2. 2. Miercuri  24.08.2011, ora 8,00 – examen oral la specialitate şi metodica predării acesteia.
 3. 3. Joi  25.08.2011, ora 9,00–examen scris la pedagogie şi elemente de psihologie.
 • ÎNVĂŢĂTORI (SECŢIA ROMÂNĂ)

 1. 1. Luni  22.08.2011 – ora 10,00 – Limba şi literatura română şi metodica predării acestora (scris).
 2. 2. Miercuri  24.08.2011 – ora 9,00 – Pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului (scris).
 3. 3. Joi  25.08.2011 – ora 8,00 – Matematică şi metodica predării acesteia (oral).

*** Pentru învăţători   secţia maghiară , aceleaşi examene şi date / ore ca la învăţători secţia română, doar că în plus vor avea examen scris la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării acestoraMarţi 23.08.2011 ora 9,00.

 • EDUCATOARE (SECŢIA ROMÂNĂ)
 1. 1. Luni  22.08.2011, ora10,00 – Limba şi literatura română (scris).
 2. 2. Miercuri  24.08.2011, ora 9,00 – Pedagogie preşcolară şi probleme de psihologia copilului (scris).
 3. 3. Joi  25.08.2011 ora 8,00 – Metodica activităţilor instructiv educative din învăţământul preşcolar (oral).

*** Pentru educatoare  secţia maghiară , aceleaşi examene şi date / ore ca la învăţători secţia română, doar că în plus vor avea examen scris la Limba şi literatura maghiară, Marţi 23.08.2011 ora 9,00.

Gradul  didactic  II –  sesiunea   august   2010:

 • PROFESORI:
 1. 1. Sâmbătă  27.08.2011, ora 16,00 – examen scris la specialitate şi metodica predării acesteia (repartizarea pe săli a candidaţilor va fi afişată în data de 27.08.2011 ora 13,00).
 2. 2. Luni  29.08.2011, ora 8,00 – examen oral la specialitate şi metodica predării acesteia
 3. 3. Marţi  30.08.2011 începând cu ora 8,00 – examen oral la pedagogie şi elemente de psihologie.

 • ÎNVĂŢĂTORI (SECŢIA ROMÂNĂ):

 1. 1. Sâmbătă  27.08.2011 ora 10,00Limba şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora (scris).
 2. 2. Luni  29.08.2011 ora 9,00 Matematică şi metodica predării acesteia (scris).
 3. 3. Marţi  30.08.2011 ora 8,00 Pedagogie şcolară şi elemente de psihologia copilului (oral).

*** Pentru învăţători  secţia maghiară, aceleaşi examene şi date / ore ca la învăţători secţia română, doar că în plus vor avea examen scris la Limba şi literatura maghiară şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora Duminică  28.08.2011         ora 9,00.

 • EDUCATOARE (SECŢIA ROMÂNĂ)

 1. 1. Sâmbătă  27.08.2011 ora 10,00 – limba română şi literatura pentru copii (scris).
 2. 2. Luni  29.08.2011 ora 9,00 – Metodica activităţilor instructiv  educative în grădiniţa de copii (scris).
 3. 3. Marţi,  30.08.2011, ora 8,00 – Pedagogie preşcolară şi elemente de psihologia copilului (oral).

*** Pentru educatoare   secţia maghiară, aceleaşi examene şi date şi date / ore ca la învăţători secţia română, doar că în plus vor avea examen scris la Limba maghiară şi literatura pentru copii Duminică  28.08.2011, ora 9,00.

*** Candidaţii se vor prezenta în săli cu o oră înainte de timpul planificat având asupra lor Cărţile de identitate şi Chitanţa de plată a taxei de procesare.

Taxele prevăzute pentru procesarea examenelor şi aprobate de Senatul Universităţii din Oradea sunt:

–                     pentru definitivarea în învăţământ  –  300 lei

–                     pentru gradul didactic II  –  400 lei

–                     pentru gradul didactic I taxa este de:   200 lei taxă colocviu

400 lei  –  la predarea lucrării de grad I  în perioada  15-31.08.2011

–                     echivalarea doctoratului cu gradul I  –  500 lei

(se vor achita la serviciul taxe al Universităţii din Oradea până inclusiv în prima zi de examen – chitanţa se va prezenta la intrarea în sală în original + cartea identitate).

Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic organizează şi cursuri de pregătire pentru definitivarea în învăţământ şi gradul didactic II pentru „Pedagogie şi elemente de psihologie”  (profesori) şi pentru Învăţători şi educatoare  (secţia română şi maghiară) începând de sâmbătă   18 iunie 2011   ora 9,00 (prima întâlnire va avea loc în data de   18 iunie 2011   ora 9,00 în Holul Clădirii Noi a Universităţii din Oradea, str. Universităţii, nr. 1). Taxa pentru pregătire este de   200 lei care se achita la Serviciul taxe al Universităţii.

Vă reamintim specializările pentru care departamentul nostru este acreditat să organizeze activităţi de perfecţionare (inclusiv acţiuni de formare continuă):

PROFESORI:

ü     Automatizări şi calculatoare 

ü     Biologie

ü     Canto

ü     Chimie

ü     Design

ü     Drept

ü     Educaţie fizică

ü     Educaţie tehnologică

ü     Electromecanică

ü     Electronică

ü     Electrotehnică

ü     Energetică

ü     Filosofie

ü     Fizică

ü     Geografie 

ü     Informatică

ü     Interpretare instrumentală

ü     Istorie

ü     Kinetoterapie

ü     Limba engleză

ü     Limba franceză

ü     Limba germană

ü     Limba română

ü     Maşini unelte

ü     Matematică

ü     Mecanică fină

ü     Mecanică

ü     Pedagogia artei 

ü     Pedagogie muzicală

ü     Pictură

ü     Profesor documentaristNOU

ü     Psihologie

ü     Sculptură

ü     Ştiinţe economice (Management, Marketing, Finanţe bănci, Turism şi servicii, Contabilitate, Tranzacţii internaţionale)

ü     Ştiinţe sociale

ü     T.C.M.

ü     Teologie baptistă

ü     Teologie ortodoxă

INSTITUTORI – învăţători,   educatoare  –  (secţia română şi maghiară)

*** Programe pentru specializările de mai sus le puteţi obţine de pe sit-ul MECTS la www.edu.ro Conform Ordinului Ministrului nr.  5720 / 20.10.2009

Va rugăm ca în dosarele candidaţilor înscrişi la examenul pentru obţinerea Definitivării în învăţământ şi a Gradului didactic II şi I pentru sesiunea August  2011, respectiv seria 2011 – 2013,        să anexaţi şi Copia Cărţii de identitate pentru a putea folosi CNP în baza noastră de date şi să ni le trimiteţi pe adresa menţionată în antet.

De asemenea vă rugăm să aveţi bunăvoinţa de a transmite informaţiile noastre tuturor unităţilor de învăţământ şi cadrelor didactice interesate.

*** Informaţiile pot fi găsite şi pe site-ul Universităţii din Oradea la   www.uoradea.ro (click la departamente, D.P.P.P.D., calendar de perfecţionare 2011).    Rezultatele finale ale examenelor vor fi anunţate pe internet la aceeaşi adresă.

Vă mulţumim pentru colaborare şi vă dorim toate cele bune.

Oradea, 25.10.2010

DIRECTOR D.P.P.P.D.,

Prof.univ.dr. Vasile Marcu

Perfectionare profesori documentaristi

Dragi colegi,

se pare ca Universitatea din Oradea organizeaza perfectionarea prin grade didactice pentru profesori documentaristi. Informatia nu mi-a parvenit oficial, ci mi-a transmis-o o colega din Bihor, careia ii multumesc inca o data.

Succes tuturor!

Cum prezentăm o carte

Fişa elevului

1.   Date despre autor : naţionalitate, date biografice, epoca în care a scris cartea, profesia (dacă este cazul), alte date considerate de interes, alte opere.

2. Despre ce este vorba în carte

a. lucrare beletristică : personaje principale, locul şi timpul acţiunii, stilul, perioada în care se petrece acţiunea, rezumarea acţiunii (fără a dezvălui finalul)

b. lucrare ştiinţifică : domeniul, capitole, ilustraţii, modalitatea de prezentare (stil accesibil, stil prea elaborat etc.)

3. De ce mi-a plăcut/nu mi-a plăcut cartea : o frază succintă (2-3 motive)

4. Citirea unui scurt fragment din carte

Prof. Antonina Panait

Lucrare din bibliografia pentru titularizare (prof.doc.)

Georgeta Bădău                                                              Antonina Panait

AMENAJAREA ŞI GESTIONAREA UNUI CDI

Ghid

pentru  personalul din centrele de documentare şi informare

ALBA IULIA

2009

ISBN 978-973-0-06751-4

SUMAR

1. GESTIONAREA SPAŢIULUI C.D.I.
1.1. Spaţii specifice: suprafeţe, caracteristici (amplasare, dotare cu materiale şi echipamente informatice şi audiovizuale) p.5
1.2. Iluminare, căldură, alimentare cu energie electrică, securitate, norme P.S.I. p.14
2. GESTIONAREA MATERIALELOR ŞI A ECHIPAMENTELOR
2.1. Mobilierul p.15
2.2. Materialele decorative şi de semnalare p.20
3. GESTIONAREA FONDULUI DOCUMENTAR AL UNUI CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
3.1. Dezvoltarea colecţiilor: politica de achiziţii, modalităţi de completare a fondului documentar p.22
3.2. Evidenţa publicaţiilor: evidenţa globală şi evidenţa individuală p.24
3.3. Cotarea, indexarea/clasificarea şi catalogarea publicaţiilor p.34
3.4. Organizarea fondului documentar p.47
3.5. Organizarea cataloagelor tradiţionale şi informatizate p.48
3.6. Verificarea fondului documentar al centrului de documentare şi informare şi scoaterea din gestiune a anumitor categorii de documente p.54
3.7. Informatizarea centrului de documentare şi informare p.56
4. Utilizarea programată şi neprogramată a C.D.I.: R.O.I.,  planificarea activităţilor, evaluarea activităţii C.D.I.
4.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.D.I. p.61
4.2. Planificarea activităţilor p.61
4.3. Utilizarea programată şi utilizarea neprogramată a C.D.I. p.62
4.4. Evaluarea activităţii C.D.I. p.66
BIBLIOGRAFIE ŞI WEBOGRAFIE p.69

Evidenţa activităţilor neprogramate în CDI

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Clasa

Data

Activitatea

1

Regulamentul de organizare şi funcţionare a CDI

Anexa 1 OMECT nr. 5689 din 20.10.2008